1,001 children’s games from the year 1935

View resource name in all available languages

1001 lastemängu aastast 1935

The databases consists of children's games' descriptions found in Estonian Folklore Archives collections. Most of the available game descriptions come from the materials of the nationwide children's games collecting competition of 1934-1935. Game descriptions and drawings were collected from schoolchildren. The competition was organized in co-operation with the school administration of the Ministry of Education. The games were selected in a way that all former counties of Estonia are represented. The sample contains the majority of the popular games at that time for children age 5-15, presenting also the most unique ones. Furthermore, you will find descriptions of games that are played to this day and the forgotten ones. The texts are modified to be more readable, but they still include spellings that are old-fashioned and do not comply with the contemporary orthographic rules. One game can be presented in several different variants that help to understand its rules better.

View resource description in all available languages

Andmebaasis olevate lastemängude kirjeldused (kirjalikud tekstid) pärinevad Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest. Suurem osa veebivalimiku mängukirjeldustest pärineb lastemängude ülemaalise kogumiskonkursi (1934–1935) saadetistest. Kogumisvõistlus korraldati koostöös Haridusministeeriumi koolivalitsusega, mängukirjeldused ja joonistused on kooliõpilastelt. Mänge on valitud kõikidest endistest Eesti maakondadest. Valimik sisaldab põhiosa omaaegsest populaarsest mänguvaramust 5–15-aastaste laste seas, tuues ära ka unikaalsemaid ning ainukordsemaid mänge. Samuti leiab kogumikust nii praeguseni mängitavaid kui juba unustusehõlma vajunud mängude kirjeldusi. Tekste on kohendatud loetavamaks, kuid siiski sisaldavad need ka ajastuomast, paiguti tänapäeva ortograafiareeglitele mittevastavat kirjapilti. Ühest ja samast mängust võib olla esitatud mitu eri varianti, mis aitavad paremini mõista mängureegleid ning suunavad tähelepanu eri piirkondades kasutusel olnud erisugustele mängunimetustele.

You don’t have the permission to edit this resource.