Language Consultancy Bank

View resource name in all available languages

Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas

The computer bank of linguistic consultations has been developed on the basis of linguistic consultations from the Linguistic Culture, Grammar and Terminology departments of the Institute of the Lithuanian Language, the State Commission of the Lithuanian Language, Kaunas, Šiauliai and Klaipėda consultations units and the language administrator of Vilnius Municipality. Linguistic items that have relevance in terms of modern usage have been screened in all the data collected, and arranged in a structured order. The computer bank consists of two parts, questions and answers with title words highlighted (roughly 5,000 entries), and summing-up chapters.

View resource description in all available languages

Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas sukurtas remiantis Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros, Gramatikos ir Terminologijos skyrių, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos konsultacijų punktų, Vilniaus savivaldybės kalbos tvarkytojos pateiktomis kalbos konsultacijomis. Iš sukauptų duomenų atrinkti ir susisteminti dabartinei vartosenai aktualūs kalbos dalykai. Kompiuterinį banką sudaro dvi dalys: klausimai ir atsakymai su iškeltais antraštiniais žodžiais (apie 5 tūkst.) ir apibendrinamieji skyreliai

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following: