Spontal

SpontalSpontal

120 two-party dialogues in Swedish (spontaneous speech in a lab environment) of 30+ minutes each (each dialogue is nominally divided into three segments of at least ten minutes, and the segments are in fact often slightly longer). Sound was captured in four channels (a close talking and an open high-quality microphone per speaker). Each speaker was captured from straight ahead on HD video. Movement was registered with a motion capture system, but this data has yet to be treated.

View resource description in all available languages

120 tvåpartsdialoger på svenska (spontantal i labmiljö) om 30+ minuter (varje dialog är nominellt indelad i tre tiominuterssegment, som i praktiken är _minst_ tio minuter men kan vara något längre). Ljudet ligger på fyra kanaler (en närmikrofon och en högkvalitativ öppen mikrofon per talare). Varje talare är fångad rakt framifrån på HD-video. Rörelser fångades dessutom med ett motion-capture-system, men detta data har ännu inte behandlats.

You don’t have the permission to edit this resource.