State Language Consultancy Bank

View resource name in all available languages

Lietuvių kalbos konsultacijų bankas

The State Commission of the Lithuanian Language offers online consultations as well. The Commission’s website features a Bank of Linguistic Consultations, consisting of a lot of digitalised questions and answers from different language areas as well as a comprehensive list of major linguistic mistakes, the Language Commission’s recommendations for equivalents to loanwords in the fields of computers, botany, and so on. The Bank of Consultations is easy to use: entering a word or the beginning (the root) of a word in the search box produces a list of all the answers relating to the subject concerned.

View resource description in all available languages

Valstybinė lietuvių kalbos komisija konsultuoja ir internetu. Komisijos tinklalapyje veikia Kalbos konsultacijų bankas. Jame daugybė kompiuterių laikmenose sukauptų klausimų ir atsakymų iš įvairių kalbos sričių, be to, skelbiamas visas didžiųjų kalbos klaidų sąrašas, Kalbos komisijos rekomendacijos dėl kompiuterijos, botanikos ir kitų sričių svetimžodžių atitikmenų. Naudotis konsultacijų banku patogu ir paprasta: į paieškos langelį įrašius žodį ar žodžio pradžią (šaknį), gaunami visi su rūpimu dalyku susiję atsakymai.

You don’t have the permission to edit this resource.