Terms Extraction

View resource name in all available languages

Termien poiminta

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073092

Sandstone’s terms extraction solution analyzes and automatically extracts the most important terms from either monolingual or bilingual materials. The produced dictionary or term list will then be merged with the existing terms of the organization. This offers a unified source for all communications within the organization.

Sandstone's term extraction solution analyses and extracts automatically the most important terms either from mono- or bilingual data and forms a lexicon or a term bank for specifically for the company in question. The product may then be integrated into the company's own existing terminology to create an up-to-date source for communication.

Term extraction becomes more extensive as the number of documents analysed grows.

The available languages are Finnish, Swedish and English.

View resource description in all available languages

Termien poiminnan avulla voidaan helposti luoda organisaatiokohtainen termistö/ sanasto, jotta organisaation viestintä saadaan yhdenmukaistettua.

Sandstonen termien poimintaratkaisu analysoi ja poimii automaattisesti tärkeimmät termit joko 1- tai 2-kielisistä aineistoista ja muodostaa niistä yrityksen oman sanaston tai termipankin. Tuotos voidaan sitten yhdistää yrityksen olemassaolevaan termistöön ja saada siten aikaan ajantasainen lähde kaikkeen viestintään.

Termien poiminta on sitä kattavampi, mitä enemmän alkuperäisdokumentteja analysoidaan.

Kielivaihtoehtoja ovat suomi, ruotsi ja englanti.

You don’t have the permission to edit this resource.