The English-Estonian Maritime Dictionary

View resource name in all available languages

Inglise-eesti meresõnaraamat

Over 30,000 entry words. Apart from common nautical terms there are terms concerning sailing ships, wooden boats, sea trade, maritime law, marine insurance, container transport, fishery, navy, radiolocation, hydromechanics, oceanography, sailing etc.

View resource description in all available languages

Sisaldab üle 30 000 märksõna. Peale merenduslike tavaterminite leiab sõnaraamatust ka purjelaevu, puulaevu, merekaubandust, mereõigust, merekindlustust, konteinervedusid, kalandust, sõjalaevastikku, raadiolokatsiooni, hüdromehaanikat, okeanograafiat, purjesporti jms puutuvaid sõnu.

You don’t have the permission to edit this resource.