The Estonian-Russian Dictionary

View resource name in all available languages

Eesti-vene sõnaraamat

Эстонско-русский словарь

The biggest and most comprehensive Estonian-Russian dictionary.

View resource description in all available languages

Eesti-vene sõnaraamat sisaldab tänapäeva eesti kirjakeele põhisõnavara, hulgaliselt erialatermineid, aga ka keeles kinnistunud uut ja moodsat ainest. Sõnavaliku aluseks on õigekeelsussõnaraamatu märksõnastik ja Eesti Keele Instituudis koostatud kirjakeele seletussõnaraamat. Eesti näitestik põhineb paljuski kirjakeele seletussõnaraamatul.

Большой эстонско-русский словарь содержит основную лексику эстонского литературного языка, множество спетсиалных терминов, а также утвердившиеся в языке новые языковые единицы.

You don’t have the permission to edit this resource.