The main card index of Lithuanian dictionary

View resource name in all available languages

Pagrindinė lietuvių kalbos žodyno kartoteka

Lietuvių kalbos instituto Lietuvių kalbos žodyno kartotekų fonduose saugoma „Lietuvių kalbos žodyno" kartoteka, kuria remiantis parašytas 20-ies tomų akademinis „Lietuvių kalbos žodynas" (1941–2002). Ji vadinama Pagrindine kartoteka. Pagal apytikrius skaičiavimus, ją sudaro apie 4,5 milijono kortelių.

Pradžią „Lietuvių kalbos žodyno" kartotekai, taip pat ir kortelės formatą, davė Kazimieras Būga (1879–1924). Jis yra „Lietuvių kalbos žodyno" sumanytojas ir kartotekos pradininkas.

You don’t have the permission to edit this resource.