The National Certificates Corpus

View resource name in all available languages

Yleisten kielitutkintojen korpus

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730131

http://islrn.org/resources/577-193-061-200-4

The NC test results, background information, speaking and writing performances in 9 foreign / second languages. A web-based data base (html files).

The corpus contains background information and test results (5 sub-tests, 9 different languages) from 14 000 test takers as SPSS files, 2 000 writing performances, and 700 speaking performances.

View resource description in all available languages

Yleinen kielitutkinto (YKI) on aikuisille tarkoitettu kielitaitotesti, jonka voi suorittaa yhdeksässä kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä) ja kolmella tutkintotasolla (perus-, keski- ja ylin taso). Korpus sisältää aineistoa kaikista kielistä ja kaikilta tutkintotasoilta.

Korpus koostuu kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta aineistosta. Kvantitatiivinen aineisto sisältää testin suorittajien saamat tasoarviot ja taustatiedot. Kukin tutkinnon suorittanut saa tasoarvion jokaisesta osataidosta (puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen sekä sanasto ja rakenteet) sekä niihin perustuvan yleistasoarvion. Perustason tutkinnosta voi saada tasoarvion alle 1, 1 tai 2, keskitason tutkinnosta alle 3, 3 tai 4 ja ylimmän tason tutkinnosta alle 5, 5 tai 6.

Kvalitatiivinen aineisto sisältää testin suorittajien puhumisen ja kirjoittamisen suorituksia, jotka ovat vastauksia toiminnalliseen kielitaitokäsitykseen perustuviin tehtäviin. Kirjoittamisen suorituksia on kultakin testiin osallistuneelta kolme kappaletta. Puhumisen suorituksista on toistaiseksi tallennettu korpukseen kultakin testin suorittajalta yksi tehtävä.

Suorittajia pyydetään testin suorittamisen yhteydessä täyttämään taustatietolomake, jossa kysytään muun muassa äidinkieltä, ikää, sosioekonomista asemaa, kielen opiskeluaikaa, testikielen käyttötaajuutta sekä syytä suorittaa Yleinen kielitutkinto.

Korpus on saatavilla verkkotietokantana. Käyttöliittymä mahdollistaa erilaisten aineistojen yhdistelyn ja hakemisen osallistujan id-numeron avulla. Korpukseen lisätään aineistoa sitä mukaa, kun sitä testisuorituksista kerääntyy.

You don’t have the permission to edit this resource.